Regulamin

Drodzy Goście !
W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin. Regulamin pobytu w naszych domkach określa obowiązki osób korzystających z wynajętego domku wypoczynkowego.

 1.  Wynajem domku obejmuje liczbę do 4 osób.
 2. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 3.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Wszelkie indywidualne sytuacje prosimy omawiać z właścicielem.
 4.  W przeciągu 3 dni od dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku równowartości 30% całkowitego kosztu pobyty.
 5.  Pozostałe należności związane z wynajęciem domku wypoczynkowego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu (wszyscy wczasowicze obowiązani są uiścić opłatę klimatyczną ustaloną przez Gminę Kołobrzeg).
 6.  Na czas pobytu w domkach pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.
 7.  Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 8.  Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielom posesji.
 9.  Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte
 10.  Wynajmujący domek odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 11.  Wynajmujący domek na czas pobytu mogą korzystać z płatnego, niestrzeżonego parkingu . Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z pozostawieniem przez najemcę samochodu na parkingu niestrzeżonym
 12.  W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13.  Prosimy o nie wynoszenie z domków przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.
 14.  Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku.
 15.  Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności właściciela.
 16.  Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 17.  Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuszczenia obiektu najpóźniej do godziny 22.
 18.  W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel domku może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez wynajmującego
 19.  Wynajmujący nie może udostępnić doku innym osobom niezameldowanym w „Piaskowych Domkach” nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił opłatę.
 20.  Najemca jest zobowiązany pozostawić domek w stanie jakim go zastał ( ściągnięta pościel, uporządkowana powierzchnia), w przeciwnym razie zostanie pobrana opłata za uporządkowanie domku w wysokości 100 zł.
 21.  W ogrodzie znajduje się plac zabaw (ogrodowy) używanie tylko na własną odpowiedzialność.
 22.  Nie wyrażamy zgody na pobyt zwierząt.

Nr. 61277647